top of page
apps-free-icon-font.png

Partner billetter

Med Billetsalg.dk har du fuld frihed til at oprette partnerbilletter, der giver dig mulighed for at belønne og samarbejde med dine eventpartnere, eller andre som skal bruge billetter. Her er, hvordan vores partnerbilletfunktion kan gavne dig:


Skab Stærke Samarbejder: Opret partnerbilletter og tilbyd dem til dine samarbejdspartnere som en gensidigt fordelagtig aftale.


Fleksibilitet i Belønning: Du kan tildele partnerbilletter som en form for belønning, taknemmelighed eller som en del af partnerskabsaftalen, eller til andre som kunne have gavn af billetterne.


Eksklusiv Adgang: Partnerbilletter giver dine partnere eksklusiv adgang til dine begivenheder og viser værdien af jeres samarbejde.


Tilpasningsmuligheder: Du har fuld kontrol over, hvordan du vil tildele og administrere partnerbilletterne.


Fordele og Anvendelsesområder ved patnerbilletter:
  • Styrket Partnerskab: Partnerbilletter kan styrke dine partnerskaber ved at give dem adgang til dine begivenheder.

  • Motivation: Brug partnerbilletter som en motivationsfaktor for samarbejdspartnere til at opretholde engagement og entusiasme.

  • Belønning: Partnerbilletter fungerer som en værdsættelse for dine partnere og viser, at deres bidrag er værdifulde.

  • Mulighed for Eksklusivitet: Partnerbilletter tilbyder en eksklusiv oplevelse, der kan være en ekstra fordel ved dit partnerskab.


Billetsalg.dk's partnerbilletfunktion giver dig mulighed for at forbedre dine samarbejder ved at tilbyde eksklusiv adgang til dine partnere. Dette kan styrke jeres partnerskab og skabe en win-win-situation for begge parter.

bottom of page